Jacek Bacz

PRZEZ ROZUM DO WIARY

Fascynująca wędrówka
Książka dla każdego

<< Uważam książkę Jacka Bacza za bardzo wartościową lekturę dla różnych grup czytelników. Polecam ją w pierwszym rzędzie osobom wątpiącym i poszukującym, bo może doświadczenie autora ułatwi im wybranie właściwej dla nich drogi.

Polecam tę książkę osobom wierzącym – niepraktykującym, lecz zainteresowanym refleksją religijną: oczytanie p. Bacza w bogatej literaturze filozoficzno-teologicznej, przeznaczonej dla niespecjalistów, i jego ścisły umysł połączony z talentem pisarskim gwarantują pożyteczną i satysfakcjonującą lekturę. 

Jest to także świetna książka dla osób wierzących i praktykujących, które nie pożałują tego, że wybrały się na wędrówkę ‘przez rozum do wiary’. Lektura tej książki uświadamia takim czytelnikom sprawy, o jakich dotąd nie myśleli i porządkuje rzeczy, które wcześniej były porozrzucane.>>

Dr. hab. Teresa Bela 

 
 Czy o człowieku, Bogu i wszechświecie 
można mówić przystępnie i zrozumiale? 

Czy rozum może prowadzić 
do wiary i zrozumienia? 

Czy da się nakreślić 
rozumny plan wędrówki 
ku wierze? 


"Przez rozum do wiary" jest przystępną refleksją nad religią i wiarą adresowaną do szerokiego kręgu odbiorców tak niewierzących, jak i wierzących. To zapis zmagania się autora z pytaniami: czy wiedza może prowadzić do Boga? Czy
w dobie sceptycyzmu można sensownie rozmawiać o religii? Czy chrześcijaństwo daje się obronić argumentami logicznymi
i naukowymi?


W efekcie powstała książka o charakterze osobistej obrony wiary przed zarzutami o nieracjonalność, absurdalność,
czy fikcyjność. Autor polemizuje
z antyreligijnym duchem czasu, tłumaczy jak Jezusa postrzegają inne religie: judaizm, islam, czy buddyzm. Podejmuje również kwestie moralne, w tym etyki seksualnej. 
Zaprasza czytelnika do intelektualnej wędrówki ku wierze
i prowadzi go do miejsca, skąd chrześcijaństwo widać jako spójną całość.

Klamrą spinającą logiczny wywód autora jest jego osobista historia: odejście od wiary i późniejszy do niej powrót. Obznajomieni z tematyką religijną docenią świeżość ujęcia niektórych zagadnień, a poszukujący odkryją swój szlak na przedpole wiary. Jedni i drudzy przekonają się, że dyskusja o sprawach poważnych i trudnych nie musi być ani poważna, ani trudna.