Jacek Bacz
PRZEZ ROZUM DO WIARY
Fascynująca wędrówka


Spis treści

Zaproszenie 9
Powrót 19
Układanka 31
Demokratyzm 41
Siła świadectwa 53
Prawdziwe szaleństwo 65
U granic czystego rozumu 73
Boża zasadzka 91
Wyjście awaryjne 103
Rozpoznawanie obrazu 119
Bezsensowne pytania 129
Wierzący inaczej 143
Rozum w odwrocie 157
Widmo Galileusza 175
Agnostyk u niebios bram 187
Raj utracony 195
Będziecie jak Bóg 203
Na początku 211
Nie pozwolisz żyć czarownicy 223
Rozdział dla inżynierów 241
Miłość na korcie tenisowym 251
Pilnie strzeżona tajemnica piekieł 267
Boża dyskrecja 275
Punkt wyjścia 283
Zalecane lektury 287
Pożegnanie 299
Źródła 303
Cytaty 311